Na prvo stran!


KAKO ZNIŽATI STROŠKE OGREVANJA?

V sodelovanju s podjetjem Fraccaro, Vam pri ogrevanju nudimo še neizkoriščene možnosti prihranka energije. Možnosti obstajajo pri: pravilni izbiri načina ogrevanja, načinu proizvajanja toplote, izbiri nočne varovalne temperature, višini termperature ogrevanja, potrebnem času ogrevanja pred pričetkom obratovanja in delno ogrevanje določenega prostora.

Danes pri različnih sistemih ogrevanja visokih prostorov nikakor ne moremo obiti ogrevanja s plinskimi infrardečimi sevali. Prihranki pri takšnem ogrevanju so znatni in jih želimo pojasniti.

Prihranki sledijo, ker je:
a) Nižja temperatura zraka

Prenos toplote s sevanjem plinskih infrardečih seval neposredno doseže delovne cone, ki jih želimo ogrevati. Sevala pri tem ne ogrejejo zraka, temveč delujejo direktno s sevanjem. Pri tem sistemu ogrevanja je po načelu temperatura T = T zraka + T sevanja možno, da temperaturo zraka v neki hali ogrejemo na primer do 13 stopinj C, na področju obsevanja pa je občutiti temperaturo 18 stopinj C. To razliko 5 stopinj C nanese toplota sevanja, ki jo občutimo. Empirična formula pravi, da se s stopinjo nižjo temperaturo zraka lahko prihrani do 6% energije. Z lahkoto spoznamo, da prihranek energije pri izbiri tega sistema ogrevanja lahko znaša 30%. Prihranki so še višji, če je prostor primerno izoliran in ko pričakujemo velike izmenjave zraka (npr. pogosto odpiranje vrat). Prihranki lahko tu znašajo do 50%.

b) Kratek ogrevalni čas

Prihranek nudi tudi ogrevalni čas. Pri svetlih sevalih sta potrebni 1-2 minuti, pri temnih sevalih pa cca. 10 minut, da dosežejo polno delovno temperaturo 950 oz. 500 stopinj C. Že tedaj oddajajo polno enrgijo v obliki toplote, ki jo občutimo. Ogrevalni čas pri halah ogrevanih s temnimi sevali traja nekoliko dlje. V primerjavi s konvencionalnimi sistemi ogrevanja, pri katerih se celoten zrak ogreje na 17 stopinj C, je ta ogrevalni čas dejansko minimalen in pomeni majhno porabo energije.

c) Izbira varovalne temperature

V času, ko se v hali ne dela, torej ponoči ali ob koncu tedna, se pogosto zahteva varovanje pred zmrzovanjem. Kot temperaturo varovanja pred zmrzovanjme priporočamo temperaturo zraka 5 stopinj C. To temperaturo avtomatično regulirajo stikalne ure in termostati in sicer v skladu z naprej programiranim urnikom. Varovalne temperature pred zmrzovanjem, višje od 5 stopinj C, niso smiselne in ne pomenijo racionalne rabe energije.

d) Ogrevanje delovnega mesta ali delno ogrevanja objekta

Pri projektiranju ogrevanja moramo upoštevati, da se v modernih industrijskih halah danes ne dela več istočasno na vseh mestih. Skladiščnih površin ali specialnih delovnih mest ni treba ali pa jih le redko ogrevamo. Nadaljnja možnost zmanjšanja stroškov za energijo je torej dana, ko sevala v hali, ki so projektirana za polno ogrevanje, uporabljamo za ogrevanje delovnega mesta ali delno ogrevanje. Sevala obratujejo samo tam, kjer je to potrebno in samo takrat, ko je to potrebno. V ta namen ustrezno projektiramo regulacijo, tako da uvedemo posamezen ali skupinski vklop seval.

Povzetek

Za dosego zgoraj omenjenih prihrankov, ob enakem delovnem udobju, kateri skupaj segajo do 50% porabljene energije običajnega toplozračnega ogrevanja, izhajamo v vsakem primeru iz toplotnega preračuna objekta, namena uporabe objekta in upoštevanjem želja investitorja po zahtevani mikroklimi.

Res je, investicija iz naslova doseženih prihrankov se povrne v dveh kurilnih sezonah. Obenem povdarjamo ekološko neoporečnost energentov (zemeljski ali tekoči plin), kateri pomenijo ogromno zmanjšanje emisij škodljivih dimnih plinov in odsotnost pepela.

Argumenti za plinsko infrardeče sevalno ogrevanje

- Varčnost - prihranki znašajo tudi 50%, posebno za velike objekte
- Zrak v prostoru je le sekundarno ogrevan
- Usmerjeno ogrevanje posameznih delovnih mest
- Individualno ogrevanje dela zunaj delovnega časa
- Ne dviguje prahu
- Resnično udobno in ekološko neoporečno
- Zanemarljiva teža grelcev
- Enostavna in hitra montaža
- Ogrevanje ne vpliva na zmanjšanje uporabne površine tal
- Ogretost dosežemo praktično takoj po vklopu
- Temperatura zraka je nižja za tisti del, ki ga nadomešča sevanje
- Praktično neomejene možnosti regulacije temperature

   © 2003-2013 U & G d. o. o. Vse pravice pridržaneIzdelava spletnih strani